Boktor

(Huis)boktor bestrijding

Uiterlijk
De (huis)boktor Is 1-2,5 cm lang, bruin/zwart gekleurd met 2 grijzige vlekken op de rugschilden. Mannetjes zijn beduidend kleiner dan de vrouwtjes. De vrouwtjes hebben een legboor en zeer lange voelsprieten

Leefwijze
Komt uitsluitend voor in naaldhout en dan meestal in het spinthout (onder de bast, buiten de kern)

De uitvlieg openingen hebben een typische ovale vorm van 6-9mm

Ontwikkeling
Leggen 200 eitjes en komen na 1-2 weken uit, ontwikkeling van de larve duurt tussen de 4-5 jaar (kan soms 12 jaar zijn!) Volwassene leeft slechts 3-4 weken. Van juni tot september komen de kevers uit het hout.

Schadelijkheid / hinder
De grootste schade vindt plaats tijdens het larvale stadium. De larven vreten gangen waardoor totale constructies van naaldhout kunnen worden verwoest.

Preventie / bestrijding
Naaldhout bij binnenkomst goed controleren en eventueel verduurzamen (preventief bestrijden)
Aangetast hout verwijderd worden, behandelen oppervlakte onder lage druk of injecteren met een synthetische pyrethroïden.
Hout mag niet geschilderd zijn, anders moet het hout worden geïnjecteerd.